National Institute of Fitness and Sports in Kanoya Repository

HOME        mypage        Japanese    library    university    Feedback

 

Showing authors 4-24 of 1640.  Previous page  |  Next page


Akifumi Matsuo, Hidetsugu Nishizono, Hirofumi Kintaka, Shinichi Nishimura, Masaru Aida
Akifumi MATSUO, Masaaki SUGITA, Takeaki INOMOTO, Akinobu WAKAYAMA, and Kando KOBAYASHI
Akifumi MATSUO, Masao MATSUSHITA, Yohjiro KAKU, Kazuto SAITO, and Ryuichi IKEE
Akifusa Nagamine, Koichi Chiashi, Masayoshi Yamamoto
Akira MATSUBARA
Akira MATSUBARA and Shigeki MAESAKA
Akira MATSUBARA, Goichiro YOSHIDA, and Naruhiko NAGAO
Akira Wagatsuma
Akira Wagatsuma,Sigeru Yamada
Akira, Fujiwara
Akiyo Ishikawa, Nobuyuki Shimizu, Masayoshi Yamamoto
Anne BRASIER
Arie, Junko
Atomi, Yoriko
Chen PEIJIE and Fumio HIRATA
Chen PhiJie
Chiashi, Koichi
Dai Okushima, Masayoshi Yamamoto
Dai Takata, Nobutaka Taguchi, Takuya Akamine
Dai, Okushima
Daichi Utsunomiya, Katsuya Wakimoto, Takahiro Kitamura